Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Costas (prodávající).Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 1. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 3. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 5. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu Costas kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

III. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující (spotřebitel) dle ustanovení § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Odesílající přiloží originál faktury, všechny visačky, záruční list, případně jiné náležitosti.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 53 odst. 4 a 6 občanského zákoníku, činí lhůta pro odstoupení od smlouvy 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu, u kterého bylo zboží zakoupeno. Náklady na vrácení zboží od kupujícího k prodávajícímu jsou v případě odstoupení od smlouvy na straně kupujícího. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

IV. Základní pravidla nákupu

Nákup prostřednictvím e-shopu lze uskutečnit pouze na území České a Slovenské republiky.

 1. Cena zboží je uváděná včetně DPH.
 2. Veškeré podané objednávky v eshopu jsou považovány za závazné.
 3. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími a platebními podmínkami, reklamačním řádem u nakupovaných výrobků.
 4. Veškeré osobní údaje uvedené zákazníkem při registraci či v objednávce podléhají ochraně osobních údajů.
 5. Každá objednávka obdrží registrační číslo, pod kterým bude vedena až do vyřízení.
 6. Po přijetí objednávky do systému budete v co nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem zákaznického oddělení o stavu Vaší objednávky.

V. Podmínky zasílání a cena dopravy na území České republiky

Pokud v našem e-shopu zakoupíte zboží v hodnotě nad 2.500,- Kč včetně DPH je dopravné zdarma. Při celkové hodnotě objednávky pod 2.500 Kč včetně DPH bude účtováno dopravné ve výši 97 Kč bez dobírky a 122 Kč (25 Kč dobírečné) s dobírkou. Zákazník obdrží společně se zbožím přiloženou fakturu. V současné době je možné vybrat dopravce GLS.

VI. Podmínky zasílání na území Slovenské republiky

Pokud budete chtít zaslat objednané zboží na území Slovenské republiky, kontaktuje nás prosím na emailové adrese info@costas.cz. Rádi vám vyhovíme. Pokud Vaše objednávka přesáhne € 100, doprava je zdarma.

VII. Nákup zboží

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě Costas formou náhledových karet po jednotlivých kategoriích. Detail každé karty obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků.

 1. Po vybrání požadované velikosti, případně barvy produktu tlačítkem Přidat do košíku, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. Při každém vložení zboží do košíku je zobrazen produkt, počet vložených kusů a celková cena zboží v košíku.
 2. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními a reklamačními podmínkami je nutné potvrdit objednávku.

VIII. Odeslání objednávky

Po kontrole správnosti zadaných údajů je možné objednávku odeslat ke zpracování.

IX. Potvrzení objednávky a doprava

Po odeslání závazné objednávky obdržíte automatické potvrzení o zařazení Vaší objednávky do systému včetně přiděleného čísla k Vaší objednávce. Toto číslo uvádějte při případném dalším kontaktu. Po obdržení objednávky do systému budete v nejbližší době kontaktováni našim pracovníkem zákaznického oddělení o stavu Vaší objednávky.

 1. Poté vyčkejte na dodávku zboží, které bude vyskladněno do 3 – 7 pracovních dnů v některých případech až 9 dnů od potvrzení objednávky.
 2. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni našim pracovníkem zákaznického oddělení a Vaše objednávka bude stornována.

X. Způsob platby a doprava zboží

Platbu je možné provést prostřednictvím dobírky nebo bankovním převodem.

V případě platby bankovním převodem odesíláme přepravní společností GLS objednané zboží až po připsání platby na náš bankovní účet.

V případě dobírky budete objednané zboží hradit v hotovosti při doručení zboží přepravní společnosti GLS. Zásilka Vám bude doručena následující pracovní den (v případě, že je zboží skladem) po expedici na adresu, kterou jste uvedli při objednávání zboží. Pro urychlení převzetí dodávky uvádějte vždy adresu, na které jste během dne k zastižení. Zboží je zasíláno pouze na území ČR a Slovenska.

Více informací o způsobech dopravy naleznete na stránce Ceny dopravy a možnosti platby.